Onderzoek

Onderzoek

Het onderzoeksprogramma van Pharmi richt zich op het aantonen van meerwaarde voor 3 zorgpartijen:

Patiënt

Het doel van deze groep studies is gebruikersgemak verbeteren en aantonen dat digitale begeleiding leidt tot betere kennis van goed gebruik van het medicijn en daarmee ook tot betere uitkomsten van geneesmiddelgebruik.

Daarnaast willen wij aantonen dat blended care de patiënten tevredenheid (algemeen en in specifieke populaties) ten goede kan komen.

Zorgverlener

Studies in dit domein hebben een tweeledig doel: aantonen dat blended care de kwaliteit van farmaceutische zorg verder kan verbeteren.

Ten tweede, dat deze vorm van ondersteuning tot optimalisatie van efficiëntie in de apotheek leidt.

Zorgverzekeraar

Het doel van deze onderzoeksrichting is aantonen dat een digitale apotheker humane zorg zowel klinisch als farmaco-economisch kan verbeteren.

Het Pharmi team werkt samen met verschillende universiteiten en onderzoeksinstituten, zowel nationaal als internationaal. 

In de komende tijd zullen we op deze website meer informatie gaan publiceren rondom de studies die er met Pharmi lopen.

Pharmi ambieert de quadruple aim te ondersteunen:

Quadruple aim

Voor vragen over onderzoek, neem contact met ons op:

Onderzoekspartners

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de site te analyseren en de ervaring te verbeteren. Lees meer

Geen probleem!