Onderzoek

Onderzoek

Het onderzoeksprogramma van Pharmi richt zich op het aantonen van meerwaarde voor 3 zorgpartijen:

Patiënt

Het doel van deze groep studies is gebruikersgemak verbeteren en aantonen dat digitale begeleiding leidt tot betere kennis van goed gebruik van het medicijn en daarmee ook tot betere uitkomsten van geneesmiddelgebruik.

Daarnaast willen wij aantonen dat blended care de patiënten tevredenheid (algemeen en in specifieke populaties) ten goede kan komen.

Zorgverlener

Studies in dit domein hebben een tweeledig doel: aantonen dat blended care de kwaliteit van farmaceutische zorg verder kan verbeteren.

Ten tweede, dat deze vorm van ondersteuning tot optimalisatie van efficiëntie in de apotheek leidt.

Zorgverzekeraar

Het doel van deze onderzoeksrichting is aantonen dat een digitale apotheker humane zorg zowel klinisch als farmaco-economisch kan verbeteren.

Pharmi voert onderzoek naar kosten effectiviteit en budget impact van MedicijnWijs.

Het Pharmi team werkt samen met verschillende apotheken, ziekenhuizen, universiteiten
en onderzoeksinstituten, zowel nationaal als internationaal. 

In de komende tijd zullen we op deze website meer informatie gaan publiceren rondom de studies die er met MedicijnWijs lopen.

Pharmi heeft tot doel de Quadruple Aim te ondersteunen:

Quadruple aim

Heb je vragen of zelf ideeën over onderzoek met MedicijnWijs, neem dan contact met ons op:

Onderzoekspartners