Hybride zorg: even effectief als standaard zorg?

Deze algemene vraag (dus niet altijd specifiek voor de farmacie) krijgt Pharmi vaak.

Honours studenten Farmacie aan de Universiteit Utrecht Tristan Risseeuw en Martha W. deden afgelopen maanden voor Pharmi onderzoek naar deze vraag met recente wetenschappelijke literatuur. Ze bundelden de resultaten per pijler van de quadruple aim (QA).

Hierbij de samengevatte conclusies per QA pijler op basis van geselecteerde 24 recente wetenschappelijke publicaties:

Verbetering zorgverlener ervaring:
Zorgprofessionals zien de voordelen van hybride zorg.

Verbetering patientenzorg 
Er is geen consensus over de effectiviteit van hybride zorg versus die van reguliere zorg. In verschillende RCTs blijkt hybride zorg even effectief als reguliere zorg. Retrospectief onderzoek toont ook de effectiviteit van hybride zorg interventies.

Verlaging zorgkosten
Hybride zorg kan kosten-effectiever zijn dan reguliere zorg, alhoewel de data niet eenduidig is.

Verbetering patiënt ervaring
Over het algemeen wordt hybride zorg als positief beschouwd vanuit de patiënt. Factoren die van belang zijn voor het positief ervaren van hybride zorg zijn de mate van verbondenheid met de zorgverlener en het gemak van het gebruik van online apps met daarbij de technische ondersteuning.

De limitaties van deze literatuurstudie waren:

- Er is nog weinig tot geen onderzoek binnen de farmacie, meeste kennis is opgedaan binnen de geestelijke gezondheidszorg;
- Literatuurstudies zijn niet altijd direct te vergelijken;
- Er zijn verschillende studie-opzetten gekozen;
- De studiegroottes verschillen;
- Kwantitatief en kwalitatief onderzoek is meegenomen;
- Zoektermen niet altijd eenduidig te definiëren;
- Verschillende vormen van bias niet uit te sluiten;
- Uitkomsten van de onderzoeken zijn vrij specifiek en nog onvoldoende te extrapoleren naar niet-onderzochte onderzoeksgroepen.

Conclusie: hybride zorg laat een vooralsnog positieve tendens zien in alle pijlers van de Quadruple Aim.

Wanneer we als beroepsgroep in de komende jaren versneld hybride zorg adopteren, hoort gedegen onderzoek naar de effectiviteit een belangrijke onderdeel van de implementatie te zijn.

Meer weten over de opzet van dit onderzoek, de literatuurlijst of hoe Pharmi onderzoek met gerenommeerde instituten doet om de waarde van MedicijnWijs hybride zorg aan te tonen?

Neem dan contact met ons op. 

Foto: Midjourney