๐Ÿคœ ๐—ญ๐—ผ๐—ฟ๐—ด๐—ถ๐—ป๐—ธ๐—ผ๐—ผ๐—ฝ๐—ฏ๐—ฒ๐—น๐—ฒ๐—ถ๐—ฑ ๐—™๐—ฎ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ๐—ฐ๐—ถ๐—ฒ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฑ: ๐—ฃ๐—ต๐—ฎ๐—ฟ๐—บ๐—ถ ๐—ฎ๐—น๐˜€ ๐—ท๐—ผ๐˜‚๐˜„ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ป๐—ฒ๐—ฟ ๐—ถ๐—ป ๐—ต๐˜†๐—ฏ๐—ฟ๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ ๐˜‡๐—ผ๐—ฟ๐—ด ๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—น๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ฒ ๐Ÿค›

In een wereld waar de digitale revolutie de zorgsector ingrijpend verandert, zet Pharmi al jaren ambitieus in op de transformatie van traditionele farmaceutische zorg naar geavanceerde hybride zorg.

๐Ÿ‘‰ ๐—š๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜€๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—น๐—ฒ๐—ด๐—ด๐—ฒ๐—ป๐—ฑ

Dit doen we door de grenzen van conventionele farmaceutische zorg te verleggen en te investeren in digitale farmaceutische zorg innovatie, met het doel het apotheekteam te ontzorgen en de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren.

Met een team van farmaceutische hybride zorg experts, verbeteren we vastberaden elke dag duurzaam de toekomst van apotheekzorg.

๐Ÿ‘‰ ๐—ž๐˜„๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜๐—ฒ๐—ถ๐˜ ๐—ด๐—ฒ๐—ด๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฑ

Ons ontwikkel proces voor digitale zorgpaden is strikt geprotocolleerd, waarbij we niet alleen de kwaliteit en compliance waarborgen, maar ook voortdurend streven naar evidence voor optimalisatie door middel van data analytics en wetenschappelijk onderzoek.

Dit doen we in nauwe samenwerking met vele apotheek-software-bedrijven en andere ICT zorgpartijen. En met en voor alle apothekers die leading in hybride zorg willen zijn.

Multidisciplinair en regionaal: slimme digitale zorgregistratie stimuleert immers - o.a. door het delen van patiënt gerapporteerde uitkomsten - de samenwerking tussen apotheken en huisartsen en daarmee de effectiviteit van zorg.

๐Ÿ‘‰ ๐—™๐—ผ๐—ฐ๐˜‚๐˜€ ๐—ผ๐—ฝ ๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—น๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ฒ

Bij Pharmi begrijpen we dat de toekomst van farmaceutische zorg hybride is.

En dat behoeft educatie en *andersom denken* van het hele apotheekteam.

Al onze digitale zorgpaden worden geleverd met een implementatie protocol voor jouw apotheek en met een “inspiratie box” om het hele team te leren hoe hybride zorg in de apotheek werkt (inclusief e-learning, gamified training en duidelijk instructie materiaal).

๐Ÿ‘‰ ๐—ž๐—น๐—ฎ๐—ฎ๐—ฟ ๐˜ƒ๐—ผ๐—ผ๐—ฟ ๐—ฑ๐—ฒ ๐˜๐—ผ๐—ฒ๐—ธ๐—ผ๐—บ๐˜€๐˜

Er ligt een interessante aanbieding voor je klaar om ook jou te ondersteunen bij het implementeren van het 2025 inkoopbeleid van zorgverzekeraars en het leveren van top hybride zorg uit elke apotheek.

Meer weten? Laat het ons weten op www.pharmi.info/contact.

hashtag#digitalefarmaceutischezorg hashtag#weareready hashtag#apotheekvandetoekomst